GALIT – SWIMMING POOL PAINT 458-261

Doskonała przyczepność do betonu. Farba na bazie sklonowanej żywicy, odpowiednia do warunków w basenach i wokół nich,  z porowatą strukturą, aby uniknąć „pęcherza wodnego“.

 

Rozcieńczanie: rozpuszczalnik 1-04 (0,5%)

Czyszczenie: rozpuszczalnik1-04

Kolor: jasno niebieski 9386

Połysk: matowo-satynowy

Zalecana grubość warstwy: 40-60 mikronów

Przeciętne zużycie: 4-6 m2/l (w jednej warstwie)

Czas schnięcia: suchość dotykowa po 30 min;

Suche do powtórnej obróbki: po 24 godz.

Twardość docelowa: po 24 godz.

Okres trwałości: 24 miesiące

Przygotowanie podłoża i specyfikacja:

  • Nowy basen betonowy:

Malować basen dopiero miesiąc czasu po wylaniu betonu. Podczas tego okresu napełnić basen czystą wodą  na parę dni aby wypłukać sole i różnego rodzaju ługi. Ciąć ściany gładko za pomocą rozcieńczonego kwasu solnego (5-10%), a potem wypłukać wodą  pod ciśnieniem 2-3 razy, aby usunąć resztki kwasu. Po wypłukaniu zaleca się sprawdzić wartość pH powierzchni za pomocą papierku lakmusowego, aby się upewnić czy wypłukano cały kwas. Ewentualnie, można ścinać powierzchnię piaskowaniem, i potem dokładnie usunąć pył i piasek. Zacząć malować dopiero wtedy, gdy basen jest całkowicie suchy.

  • Malowanie istniejącego basenu:

Nanieść Galit na jedną małą część aby sprawdzić możliwość przyczepności warstw i jednolitości. Jeżeli przyleganie jednej warstwy do drugiej jest dobre i całość wygląda dobrze to podłoże trzeba przygotować w następny sposób: zdjąć starą ścierającą się farbę szczotką lub piaskowaniem. Wypłukać 2-3 razy wodą pod ciśnieniem. Przed malowaniem sprawdzić czy nie zostały na powierzchni algi wodne, zabrudzenia, pył lub jakiekolwiek inne zanieczyszczenia. Zaleca się przetarcie powierzchni basenu przed malowaniem ścierką natopioną w rozpuszczalniku 1-04.

Zaleca się conajmniej dwukrotne malowanie. Z czasem może się pojawić delikatna zmiana koloru ze względu na sedymentację soli, dużą koncentrację chlorku i działanie promieni słonecznych