EPICATALAC S.L.

Część A 572-101

Część B 572-102

Epoksydowy poliamidowy podkład do betonowych podłóg, ścian i innych powierzchni. Doskonałe przenikanie do betonu. Wysoka wytrzymałość na przypadkowe wylewanie łagodnych substancji chemicznych (np. olejów, produktów naftowych, łagodnych substancji kwasowych i zasadowych). Bardzo dobra odporność na wodę. Stosuje się jako  podkład oraz do wyrównywania podłóg przed nakładaniem warstwy farby eposkydowej.

 

Kolory: przezroczysty – lekko żółtawy przy grubszej warstwie

Połysk: błyszczący

Zawartość stałych objętościowych substancji: 100%

Zalecana grubość suchej powłoki: betonowe podłogi: 50-300 μm; ściany 50-100 μm

Kalkulowana wydajność: 10 m2/l za warstwę od 100 μm; 3,3 m2/l za warstwę od 300 μm

Rozpuszczalnik: 4-100

Czas schnięcia: suchość dotykowa po 2 godz,

Twardość docelowa po 72 godz.

Suche do dalszej obróbki 16 godz minimalnie (w tej fazie podkład jest jeszcze klejący, co umożliwia nakładanie następnej warstwy), a 7 dni maksymalnie

Proporcje  mieszania: objętościowo A:B = 2:1

Czas do wykorzystania po wymięszaniu: 2 godz na 25°C

Okres trwałości: 24 miesiące

Przygotowanie podłoża i specyfikacja:

 • Powierzchnia betonu musi być czysta od kurzu i innych zabrudzeń
 • Usunąć oleje za pomocą proszku do prania i wypłukać wodą dopóki powierzchnia nie będzie neutralna
 • Sprawdzić czy powierzchnia jest szorstka do głębokości minimalnie 200 μm, eksponując orginalną betonową podłogę
 • Świeży beton suszyć conajmniej 28 dni
 • Zaleca się betonową powierzchnię spłukać pod minimalnym ciśnieniem od 150 atmosfer w celu usunięcia soli
 • Suszyć 48 godz
 • Sprawdzić czy pH wartość powierzchni jest 6-10

Malowanie:

 • Pędzel: rozpuszczalnik 4-100 (0-10%)
 • Wałek: rozpuszczalnik 4-100 (0-10%)
 • Maszynowo (airless – natryskowo– dysza 0,23-0,28): rozpuszczalnik 4-100 (0-5%)

Uwaga co do nakładania:

 • dobrze wymieszać przed zastosowaniem
 • nie malować przy temperaturze niższejod 10°C i wilgotności względnej powietrza ponad 85%