EPICATALAC CLEAR 572-1xx

Podkład epoksydowy i wykończeniowy bezbarwny lakier do podłóg, ścian i płyt gipsowych. Fantastyczne wchłanianie przez beton, można go korzystać i jako końcową „anti-dust“ warstwę do betonu.

 

Kolor: przezroczysty

Połysk: błyszczący

Zawartość ciał stałych: 44%

Kalkulowana wydajność: 8 m2/l

Rozpuszczalnik: 4-100

Czas schnięcia: suchość dotykowa po 2 godz,

Twardość docelowa po 3-4 godz.

Suche do dalszej obróbki 2-4 godz lub dopóki jest jeszcze klejący

Proporcje do mieszania: masowo A:B = 2,14:1; objętościowo A:B = 2:1

Czas do przygotowania przed nakładaniem: 30min

Czas do wykorzystania po wymieszaniu: 8 godz.

Okres trwałości: 24 miesiące

Przygotowanie podłogi i specyfikacja:

  • beton wyczyścić szczotką stalową lub nożem z kwasem, potem wymyć wodą
  • zalecana metoda – lekkie szlifowanie (piaskowanie)

Nakładanie farby:

  • pędzel / wałek

rozcieńczyć 30-50% rozpuszczalnik 4-100

  • regularne zraszanie

rozcieńczyć 30-50% rozpuszczalnik4-100

ciśnienie 3-4 atmosfery

  • Airless natrysk

Rozcieńczyć 30-50% rozpuszczalnik4-100

Ciśnienie 4-5 atmosfer

Dysza 0,23-0,28