20140919_162840.jpg

EPICATALAC CLEAR 572-1xx

Podkład epoksydowy i wykończeniowy bezbarwny lakier do podłóg, ścian i płyt gipsowych. Fantastyczne wchłanianie przez beton, można go korzystać i jako końcową „anti-dust“ warstwę do betonu.

 

Kolor: przezroczysty

Połysk: błyszczący

Zawartość ciał stałych: 44%

Kalkulowana wydajność: 8 m2/l

Rozpuszczalnik: 4-100

Czas schnięcia: suchość dotykowa po 2 godz,

Twardość docelowa po 3-4 godz.

Suche do dalszej obróbki 2-4 godz lub dopóki jest jeszcze klejący

Proporcje do mieszania: masowo A:B = 2,14:1; objętościowo A:B = 2:1

Czas do przygotowania przed nakładaniem: 30min

Czas do wykorzystania po wymieszaniu: 8 godz.

Okres trwałości: 24 miesiące

Przygotowanie podłogi i specyfikacja:

 • beton wyczyścić szczotką stalową lub nożem z kwasem, potem wymyć wodą
 • zalecana metoda – lekkie szlifowanie (piaskowanie)

Nakładanie farby:

 • pędzel / wałek

rozcieńczyć 30-50% rozpuszczalnik 4-100

 • regularne zraszanie

rozcieńczyć 30-50% rozpuszczalnik4-100

ciśnienie 3-4 atmosfery

 • Airless natrysk

Rozcieńczyć 30-50% rozpuszczalnik4-100

Ciśnienie 4-5 atmosfer

Dysza 0,23-0,28

20150107_104551.jpg

EPICATALAC S.L.

Część A 572-101

Część B 572-102

Epoksydowy poliamidowy podkład do betonowych podłóg, ścian i innych powierzchni. Doskonałe przenikanie do betonu. Wysoka wytrzymałość na przypadkowe wylewanie łagodnych substancji chemicznych (np. olejów, produktów naftowych, łagodnych substancji kwasowych i zasadowych). Bardzo dobra odporność na wodę. Stosuje się jako  podkład oraz do wyrównywania podłóg przed nakładaniem warstwy farby eposkydowej.

 

Kolory: przezroczysty – lekko żółtawy przy grubszej warstwie

Połysk: błyszczący

Zawartość stałych objętościowych substancji: 100%

Zalecana grubość suchej powłoki: betonowe podłogi: 50-300 μm; ściany 50-100 μm

Kalkulowana wydajność: 10 m2/l za warstwę od 100 μm; 3,3 m2/l za warstwę od 300 μm

Rozpuszczalnik: 4-100

Czas schnięcia: suchość dotykowa po 2 godz,

Twardość docelowa po 72 godz.

Suche do dalszej obróbki 16 godz minimalnie (w tej fazie podkład jest jeszcze klejący, co umożliwia nakładanie następnej warstwy), a 7 dni maksymalnie

Proporcje  mieszania: objętościowo A:B = 2:1

Czas do wykorzystania po wymięszaniu: 2 godz na 25°C

Okres trwałości: 24 miesiące

Przygotowanie podłoża i specyfikacja:

 • Powierzchnia betonu musi być czysta od kurzu i innych zabrudzeń
 • Usunąć oleje za pomocą proszku do prania i wypłukać wodą dopóki powierzchnia nie będzie neutralna
 • Sprawdzić czy powierzchnia jest szorstka do głębokości minimalnie 200 μm, eksponując orginalną betonową podłogę
 • Świeży beton suszyć conajmniej 28 dni
 • Zaleca się betonową powierzchnię spłukać pod minimalnym ciśnieniem od 150 atmosfer w celu usunięcia soli
 • Suszyć 48 godz
 • Sprawdzić czy pH wartość powierzchni jest 6-10

Malowanie:

 • Pędzel: rozpuszczalnik 4-100 (0-10%)
 • Wałek: rozpuszczalnik 4-100 (0-10%)
 • Maszynowo (airless – natryskowo– dysza 0,23-0,28): rozpuszczalnik 4-100 (0-5%)

Uwaga co do nakładania:

 • dobrze wymieszać przed zastosowaniem
 • nie malować przy temperaturze niższejod 10°C i wilgotności względnej powietrza ponad 85%

20150108_102647.jpg

TAMAFLOOR

PART A 577-741

PART B 577-702

Doskonały jakościowo dwuskładnikowy błyszczący eposkydowy podkład do podłóg z doskłonałą nieprzepuszczalnością wody i wytrzymałością na dużą ilość sładników chemicznych, maści i rozpuszczalniki. Wytrzymały na ścieranie i naprężanie mechaniczne. Bardzo prosty do nakładania latem i zimą,  łatwy do  czyszczenia

 

Opis produktu: dwuskładnikowy błyszczący eposkydowy podkład bez roypuszczalnika, którego się używa jako samopoziomującą końcówkę grubości 0,5 mm do 1,5 mm. Można go również zastosować jako tynk grubości 5 mm do 15 mm.

Użycie docelowe: projektowany jako doskonały jakościowo podkład do podłóg

Sposób użycia: otworzyć ostrożnie zawartość opakowania, wtedy dodać część B do części A  cały czas mieszając, następnie dodać drobny piasek w podanej proprorcji, zależnie od żądanego rodzaju podkładu. Aby uzyskać jednolitość składników zaleca się mieszanie w odpowiednim pojemniku  zawierającym mechaniczny mieszalnik.

Stosunek do mieszania objętościowo: A:B = 100:60

Kolory: zależnie od dodawanego RAL koloru do mieszanki

Agregat dodatek: agregat  / pigment stosunek do mieszania

 • Samopoziomująca warstwa
 • Pigment: piasek (grubości cząstek 0,1-0,4 mm)= 2:1
 • Wypełnianie dziur
  • Pigment: piasek (grubość cząstek w trzech wielkościach 0,1-2,5 mm) = 1:5:7

Czas do wykorzystania po wymięszaniu: 3 godz na 23°C

Nakładanie samopoziomującej warstwy:

 1. Przykład: nałożyć jedną warstwę Tamafloor TR (A+B) za pomocą szczotki z krótkim włosiem lub wałku
 2. Wypełnianie dziur i pęknięć: zaleca się nakładać mieszaninę z jednej części Tamafloor TR podkładu (A+B) i pięciu części drobnego kwarcowego piasku, i nakładać bezpośrednio na powłokę podkładową.
 3. Końowa warstwa: nanieść końcową samopoziomującą powłokę za pomocą wałku lub szczotki w stosunku pigment : piasek (grubość 0,1-0,4 mm) = 2:1

Czas schnięcia: suchość dotykowa po 8 godz; suche do chodzenia : 24 godz

Twardość docelowa po 7-14 dni

Okres trwałości: 24 miesiące

Czyszczenie rozpuszczalnikiem: 4-100

Porady przy okazji nakładania: nie nakładać kiedy temperatura jest poniżej 10°C i wilgotność względna ponad 80%

 

OPCJE I SYSTEMY TAMBOUR PODŁÓG:

 1. Epicatalac Clear (jedna warstwa) i farba (jedna warstwa)
 2. Epicatalac Clear (jedna warstwa) i Tamaglass (jedna lub dwie warstwy – wg. potrzeb)
 3. Tamafloor TR podkład (jedna warstwa) + farba (dwie warstwy)
 4. Bonding podkład (jedna warstwa) + Supercryl MD (jedna lub dwie warstwy – wg. potrzeb)